Kursplan

Övriga kursdokument samt scheman finner du på delkursernas olika kurssidor:

  1. Lingvistik 2A, 7.5 hp
  2. Litteratur och kultur 1340-1832, 7.5 hp
  3. Lingvistik 2B, 7.5 hp
  4. Engelskämnets didaktik, 7.5 hp
     

Delkurs 4: Engelskämnets didaktik, 7.5 hp

Delkursen behandlar grunderna för engelskämnets språk- och litteraturdidaktik. Den erbjuder vidgade ämnesteoretiska kunskaper inom såväl språkvetenskap och språkfärdighet, som litteratur och kultur, samt behandlar grundläggande analytiska redskap för ämnet. Krav på samstämmighet mellan styrdokument, mål, kursinnehåll, bedömning och examination behandlas. Särskild tonvikt ligger på att utveckla målformuleringar och undervisningsstrategier för elevers lärande inom engelskämnets fyra färdigheter.

Kurslitteratur - ENGEL2 delkurs 4  |  Betygskriterier - ENGEL2 delkurs 4

Schema VT20
Grupp 3  |  Grupp 4  |  Grupp 5