Helkurssida ENGEL2 - med kursplan och schema

Delkurs 4 behandlar grunderna för engelskämnets språk- och litteraturdidaktik samt grundläggande analytiska redskap för ämnet. Relevanta styrdokument för engelskämnet introduceras för tolkning och konkretisering. Krav på samstämmighet mellan styrdokument, mål, kursinnehåll, bedömning och examination behandlas inom ramen för kommunikativ språkundervisning. Särskild tonvikt ligger på att utveckla målformuleringar och undervisningsstrategier för elevers lärande inom engelskämnets fyra färdigheter.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ENGEL2 delkurs 4 (184 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier ENGEL2 delkurs 4 (439 Kb)

När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.