Ämneslärarprogram

Ämneslärarprogram inriktning språk

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk omfattar 240-300 hp, vilket innebär heltidsstudier under 4-5 år. Programmet har två inriktningar: mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Flera institutioner samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik (ISD) är din programansvariga institution under hela studietiden.

  • Vi planerar och samordnar dina studier med de andra ämnesinstitutionerna.
  • Om du har frågor om programmet eller övergripande frågor om din utbildningsgång ska du vända dig till våra studievägledare.
  • Vi ansvarar för kurserna i ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningsplan HT 2014  |  Utbildningsplan HT 2017  |  Utbildningsplan HT 2018

Examensmål
Ämneskombinationer gy/vux t.o.m. VT 2017
Ämneskombinationer gy/vux VT 2018

► Om ansökan och behörighet: Vill du bli ämneslärare i språk?

Du som är antagen till ett lärarprogram vid annat lärosäte och vill byta till Stockholms universitet: Observera att du måste söka på vanligt vis via antagning.se


► Se vilka kurser du läser varje termin:
Utbildningsgång inriktning 7-9 - antagen t.o.m. HT16
Utbildningsgång inriktning 7-9 - antagen fr.o.m HT18
Utbildningsgång inriktning gy/vux - antagen t.o.m. VT17
Utbildningsgång inriktning gy/vux - antagen fr.o.m. HT17

Kurssidor

Ansökningsperiod 17 sept-15 okt:

Ansökan till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk VT19

Ämneslärarprogrammet språk

Programansvarig
Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
08-1207 6728

Utbildningsadministratör
Studievägledare

Heléne Norstedt
amneslarare@isd.su.se
08-1207 6657, rum E921
Telefontid: mån 13-14, ons-tor 10-11
Telefontiden inställd vecka 26-32.
Besök bokas via e-post.

VFU-ansvarig
Camilla Gamrell
camilla.gamrell@isd.su.se
08-1207 6701, rum E915