Ämneslärarprogram

För att jag vill ge ungdomarna något. Språkets skönhet.

Språklärare får jobb direkt

Är du intresserad av språk och tycker om att arbeta med ungdomar? Ser du deras utbildning som ett viktigt uppdrag? Då borde du bli ämneslärare i språk i årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

Introduktionsdag för nya ämneslärare i språk

Introduktion för nya ämneslärare i språk

Du som ska bli ämneslärare i språk erbjuds i år ett digitalt välkomstmöte. Där får du träffa oss som ansvarar för din utbildning och så får du viktig information som underlättar starten på dina studier.

Ämneslärarprogram inriktning språk

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk omfattar 240-300 hp, vilket innebär heltidsstudier under 4-5 år. Programmet har två inriktningar: mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Flera institutioner samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik (ISD) är din programansvariga institution under hela studietiden.

  • Vi planerar och samordnar dina studier med de andra ämnesinstitutionerna.
  • Om du har frågor om programmet eller övergripande frågor om din utbildningsgång ska du vända dig till våra studievägledare.
  • Vi ansvarar för kurserna i ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningsplan HT 2014  |  Utbildningsplan HT 2017  |  Utbildningsplan HT 2018

Du som är antagen till ett lärarprogram vid annat lärosäte och vill byta till Stockholms universitet: Observera att du måste söka på vanligt vis via antagning.se

► Se vilka kurser du läser varje termin:
Utbildningsgång inriktning 7-9 - antagen t.o.m. HT16
Utbildningsgång inriktning 7-9 - antagen fr.o.m HT18
Utbildningsgång inriktning gy/vux - antagen t.o.m. VT17
Utbildningsgång inriktning gy/vux - antagen fr.o.m. HT17

Kurssidor - ämneslärarprogrammet

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Information inför hösten 2020

Ämneslärarprogrammet språk

Programansvarig
Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se

Utbildningsadministratör
Camilla Gamrell
camilla.gamrell@isd.su.se

Studievägledare
Tomas Brännmark
studievagledare@isd.su.se

VFU-studierektor
Karin Boberg
vfu@isd.su.se