Ämneslärarprogram

För att jag älskar språk. Och ungdomar. Som är framtiden.

Språklärare får jobb direkt

Är du intresserad av språk och tycker om att arbeta med ungdomar? Ser du deras utbildning som ett viktigt uppdrag? Då borde du bli ämneslärare i språk i årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

Ämneslärarprogram inriktning språk

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk omfattar 240-300 hp, vilket innebär heltidsstudier under 4-5 år. Programmet har två inriktningar: mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Flera institutioner samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik (ISD) är din programansvariga institution under hela studietiden.

  • Vi planerar och samordnar dina studier med de andra ämnesinstitutionerna.
  • Om du har frågor om programmet eller övergripande frågor om din utbildningsgång ska du vända dig till våra studievägledare.
  • Vi ansvarar för kurserna i ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningsplan HT 2014  |  Utbildningsplan HT 2017  |  Utbildningsplan HT 2018

Examensmål
Ämneskombinationer gy/vux t.o.m. VT 2017
Ämneskombinationer gy/vux VT 2018

Du som är antagen till ett lärarprogram vid annat lärosäte och vill byta till Stockholms universitet: Observera att du måste söka på vanligt vis via antagning.se

► Se vilka kurser du läser varje termin:
Utbildningsgång inriktning 7-9 - antagen t.o.m. HT16
Utbildningsgång inriktning 7-9 - antagen fr.o.m HT18
Utbildningsgång inriktning gy/vux - antagen t.o.m. VT17
Utbildningsgång inriktning gy/vux - antagen fr.o.m. HT17

Kurssidor

Ämneslärarprogrammet språk

Programansvarig
Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
08-1207 6728

Utbildningsadministratör
Studievägledare

Heléne Norstedt
amneslarare@isd.su.se
08-1207 6657, rum E921
Telefontid: mån 13-14, ons-tor 10-11
Besök bokas via e-post.

VFU-ansvarig
Camilla Gamrell
camilla.gamrell@isd.su.se
08-1207 6701, rum E915