Utbildningsadministratörerna vid Institutionen för språkdidaktik har hand om den administrativa hanteringen av just våra kurser och program, såsom:

  • Betygsrapporteringar
  • Registreringar
  • Studieavbrott

I Infocenter i Studenthuset kan du få svar på mer allmänna frågor som rör till exempel:

  • Antagning
  • Examen
  • Högskoleprov
  • Studieintyg