Utbildningsadministratörerna vid Institutionen för språkdidaktik har hand om den administrativa hanteringen av just våra kurser och program, såsom:

  • Betygsrapporteringar
  • Registreringar
  • Studieavbrott

Till Studentservice i Studenthuset kan du vända dig för mer allmänna frågor om till exempel:

  • Antagning
  • Examen
  • Högskoleprov
  • Studieintyg