Vi kan hjälpa dig med frågor som handlar om:

  • Lärarprogram och kurser inom institutionens område
  • Studie- och yrkesval
  • Studieplanering
  • Tillgodoräkning och studieuppehåll
  • Studera med funktionsnedsättning

Om du vill boka tid för samtal, kontakta oss via e-post eller telefon. Om du skickar e-post, förklara gärna lite kortfattat vad du undrar över.

Information om Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Information för antagna studenter