Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Utbildning
  5. Studieinformation
  6. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en obligatorisk och viktig del av lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman. Det är din möjlighet att få ta del av lärarvardagen och få insikt i hur verksamheten ser ut i olika delar av skolväsendet.

Du kan ansöka om att göra din VFU i utlandet

Det finns flera möjligheter att genomföra VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) i utlandet, beroende på vilken lärarutbildning du går och var du befinner dig i din utbildning. Ansökan ska lämnas in senast 15 mars inför höstterminen och senast 15 september inför vårterminen.

Aktuella notiser

  • Utökat samarbete mellan lärarutbildningar i Sverige och Finland 2019-03-01 För ett par år sedan startade ett givande utbyte kring praktikskolor mellan lärarutbildningarna vid Stockholms universitet och Helsingfors universitet. Nu har representanter från de båda lärosätena träffats på Hanaholmen utanför Helsingfors för att planera vidare kring samarbetet.
  • Spännande VFU-upplevelse i Nya Zeeland 2019-01-10 Att göra sin praktik utomlands är en ovärderlig erfarenhet, menar grundlärarstudenten Vera Forsby. Läs hennes inspirerande reserapport från "down under".

Tidigare notiser

Kontakt

VFU-studierektor vid ISD

Karin Boberg
vfu@isd.su.se
08-1207 6817, rum E960
Besök bokas via e-post/telefon.

Minna gjorde VFU i Bryssel

Studenthandboken HT19/VT20

I Studenthandboken finns information om sådant som kan vara bra att veta för dig som studerar vid Stockholms universitet.