Vid institutionerna finns ämnesorienterade VFU-kurslärare – tidigare kallade profilområdeslärare – som bland annat har uppdraget att arbeta med de VFU-kurser som ingår i institutionens uppdrag. Arbetsledare för VFU-kurslärarna i frågor som rör VFU är institutionens VFU-ansvariga.

VFU-kurslärarna vid de olika samordningsinstitutionerna täcker samlat upp de olika ämnesområden som kan förekomma inom lärarutbildningarna i hela regionen. De arbetar både internt inom institutionen med VFU-kurserna och andra kurser, och externt som företrädare för sitt didaktiska ämnesområde med skolor i regionens alla kommuner.

En viktig uppgift är att hålla i de regelbundet återkommande introduktionerna i VFU-bedömning samt att undervisa inom handledarutbildningarna.
• Läs mer på Lärarutbildningsportalen: Information för dig som är VFU-handledare