Om du läser en lärarutbildning vid Stockholms universitet så kommer en del av din utbildning att vara förlagd ute på förskola eller skola, så kallad verksamhetsförlagd utbildning. VFUn är en viktig del av lärarutbildningen, det är din möjlighet att få ta del av lärarvardagen och få insikt i hur verksamheten ser ut i olika delar av skolväsendet. VFU genomförs i samarbete med kommunerna i Stockholms län.
• Läs mer på Lärarutbildningsportalen: Information till dig som är student

Sekretess och tystnadsplikt

Under din VFU kommer du i nära kontakt med barn och vuxna som har rätt till skydd av sin personliga integritet.
• Läs mer på Lärarutbildningsportalen: Sekretess och tystnadsplikt

Utdrag ur polisregistret

Riksdagen har beslutat att lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning ska genomgå en registerkontroll. Beslutet innebär att du måste ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten innan du ska göra din verksamhetsförlagda utbildning.
• Läs mer på Lärarutbildningsportalen: Registerutdrag från polisen inför VFU

VFU-portfölj

Alla lärarstudenter dokumenterar sina VFU-perioder i en digital portfölj. VFU-portföljen finns i två olika digitala system beroende på studentens antagningsår.
• Läs mer på Lärarutbildningsportalen: VFU-portfölj i lärarutbildningen

VFU för dig som är antagen före HT11

Inom det tidigare Lärarprogrammet med antagning före HT11 ansvarar Institutionen för språkdidaktik för inriktningarna engelska, spanska, svenska/svenska som andraspråk och sfi. Inom dessa utbildningar ingår VFU som delmoment i olika kurser.
• Information om våra kurser: Lärarprogram - antagen före HT11
• Handbok för din verksamhetsförlagda utbildning: VFU-handböcker

VFU för dig som läser Grundlärarprogrammet inriktning F-3

Institutionen för språkdidaktik ansvarar för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. VFU utgör separata kurser som ges under fyra terminer av utbildningen.
• Information om våra kurser: Grundlärarprogram
• Handbok för din verksamhetsförlagda utbildning: VFU-handböcker

VFU för dig som läser Ämneslärarprogrammet inriktning språk

Institutionen för språkdidaktik ansvarar för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. VFU utgör separata kurser som ges under tre terminer av utbildningen.
• Information om våra kurser: Ämneslärarprogram
• Handbok för din verksamhetsförlagda utbildning: VFU-handböcker