Handläggningstiden är för närvarande ca 1 månad men den kan variera i perioder. Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet. Beslut om tillgodoräkning kan överklagas.

En eventuell tillgodoräkning behöver inte innebära att utbildningen blir kortare. Allt beror på om resterande kurser anordnas när du behöver läsa dem eller om du får vänta in din "kull". Tillgodoräkning kan innebära luckor i utbildningsgången. Ta gärna kontakt med vår studievägledare (se nedan för kontaktinfo) innan du lämnar in din ansökan så att du kan få information om hur en eventuell tillgodoräkning påverkar din studiegång.

Ifylld och underskriven blankett skickas till:
Institutionen för språkdidaktik
att: Studievägledare
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Har du frågor om tillgodoräknande?

Om Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution och du undrar något kring tillgodoräkning, kontakta våra studievägledare: studievagledare@isd.su.se