Följande rutiner och regler gäller för tentamen vid Institutionen för språkdidaktik. Samma rutiner gäller för ordinarie tentamen och omtentamen.

- Om du har frågor kring anmälan eller reglerna för tentamen, kontakta tentamensadministratör Tomas Brännmark.
- Om du har frågor om innehållet i en tentamen, kontakta kursens lärare.

Anmälan

För att få delta i en tentamen måste du först anmäla dig. Om du inte har anmält dig i tid får du inte delta i en tentamen.

 • Anmäl dig via Ladok för studenter.
 • I ditt schema eller din kursbeskrivning står det när tentamen är öppen för anmälan.

Legitimation

För att få skriva tentamen behöver du ha giltig legitimation med dig. Följande ID-handlingar är godkända:

 • Körkort
 • Pass
 • ID-kort
 • Polisanmälan som anger att din ID-handling är borttappad eller förstörd
 • Utländska ID-handlingar, till exempel pass eller ID-kort

Om du saknar ID-handling
Om du inte har någon giltig legitimation kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen ha en giltig ID-handling med sig.

Ditt prov lämnas inte till läraren för rättning direkt efter skrivningen utan tentamensvakten informerar dig hur du ska gå tillväga för att legitimera dig i efterhand.

Under skrivningen

Skrivtid

 • Tentamen ska skrivas inom angiven skrivtid. Du får lämna salen tidigast 30 minuter efter att skrivningen har börjat.
 • Du måste alltid lämna in din tentamen, även om du lämnar in ”blankt”.
 • Vid toalettbesök under skrivtiden ska du skriva tid och namn på den lista som finns i skrivsalen.

Sen ankomst
Om du kommer mer än 30 minuter för sent får du inte skriva.

Jackor, kläder, mobiltelefoner etc

 • Vid skrivplatsen får endast penna/sudd, eventuella hjälpmedel och snacks/dricka finnas. Du får inte ta med kladdpapper eller någonting annat till din skrivplats utan får bara använda de papper som tentamensvakten ger dig.
 • Väskor, jackor, mobiltelefoner och smartwatch-klockor ska lämnas vid anvisad plats. Mobiltelefonen ska vara avstängd.
 • En mobiltelefon eller smartwatch som inte lämnats med jackor och väskor kommer att hanteras som misstanke om fusk.

Anonym tentamen

Alla prov skrivs anonymt. När du kommer till skrivsalen finns det listor med placeringsnummer, eller en kod, som visar var i salen du ska sitta.

När du lämnar in din skrivning ska du bara ange placeringsnummer eller kod på omslag och skrivpapper. Skriv inte någon annan information som kan identifiera dig.

Vid digital examination behöver du inte ange någon kod. Du får istället en fyrsiffrig anonym kod av systemet när du lämnar in din examination. Det är den koden som läraren ser vid bedömningen av tentamen.

Rättning och bedömning

 • Tentamen ska vara rättad inom tre veckor från skrivdatumet.
 • Du ska få veta ditt resultat senast två veckor före en eventuell omtentamen.

Rättelse av fel
Om det finns ett uppenbart fel i rättningen av din skrivning (till exempel räknefel) ska du säga till direkt när du upptäcker felet. Det är bra om du säger till så snart som möjligt efter att du hämtat din tentamen så att felet kan åtgärdas snabbt.

Omprövning av betyg
Har du synpunkter på, eller frågor kring, bedömningen av din tentamen som inte gäller rena räknefel eller liknande ska du kontakta läraren.

Det går inte att överklaga ett betyg eller få en skrivning omrättad av en annan lärare, men du kan lämna synpunkter på en rättad skrivning i dialog med din lärare. För att läraren ska ändra betyget eller poängsättningen bör du kunna motivera en ändring genom att hänvisa till undervisning och kurslitteratur.

Utlämning av tentamen

Du kan hämta en rättad tentamen hos ansvarig administratör under angivna tider. Det kan också stå en plats och tid angiven i kursens schema, då gäller den tiden.

 • Du måste uppvisa giltig legitimation när du hämtar din tentamen.

Utlämning av digital tentamen
Digital tentamen hanteras inte av administratör utan hämtas i tentamenssystemet Exia: