Följande rutiner och regler gäller för tentamen vid Institutionen för språkdidaktik. Samma rutiner gäller för ordinarie tentamen och omtentamen.

- Om du har frågor kring anmälan eller reglerna för tentamen, kontakta studentexpeditionen.
- Om du har frågor om innehållet i en tentamen, kontakta kursens lärare.

Anmälan

För att få delta i en tentamen måste du först anmäla dig. Det gör du på Mina studier. Anmälan stängs en vecka före tentamen. Om du inte har anmält dig i tid får du endast skriva i mån av plats och tillgängligt material.

Legitimation

För att få skriva tentamen behöver du ha giltig legitimation med dig. Följande ID-handlingar är godkända:

 • Körkort
 • Pass
 • ID-kort
 • Polisanmälan som anger att din ID-handling är borttappad eller förstörd
 • Utländska ID-handlingar, till exempel pass eller ID-kort

Om du saknar ID-handling
Saknar du ID-handling kan en annan person intyga din identitet. Då måste personen ha giltig ID-handling. Ditt prov kommer inte lämnas till läraren för rättning direkt efter skrivningen. Tentamensvakten informerar dig om vad du ska göra för att din skrivning ska lämnas till läraren.

Under skrivningen

Skrivtid

 • Tentamen ska skrivas inom angiven skrivtid. Du får lämna salen tidigast 30 minuter efter att skrivningen har börjat.
 • Du måste alltid lämna in din tentamen, även om du lämnar in ”blankt”.
 • Vid toalettbesök under skrivtiden ska du skriva tid och namn på den lista som finns i skrivsalen

Sen ankomst
Vid sen ankomst får du bara göra tentamen om ingen annan student redan har lämnat in sin skrivning.

Jackor, kläder, mobiltelefoner etc

 • Vid skrivplatsen får endast skrivmaterial, eventuella hjälpmedel och snacks/dricka finnas.
 • Väskor, jackor och mobiltelefoner ska lämnas vid anvisad plats. Mobiltelefonen ska vara avstängd.
 • En mobiltelefon som inte lämnats med jackor och väskor kommer hanteras som misstanke om fusk.

Anonym tentamen

Alla prov skrivs anonymt. När du kommer till skrivsalen finns det listor med placeringsnummer, eller en kod, som visar var i salen du ska sitta.

När du lämnar in din skrivning ska du bara ange placeringsnummer eller kod på omslag och skrivpapper. Skriv inte någon annan information som kan identifiera dig.

Rättning

Tentamen ska vara rättad inom tre veckor från skrivdatumet. Du ska få veta ditt resultat senast två veckor före en eventuell omtentamen.

Omprövning av betyg
Om det finns ett uppenbart fel i rättningen av din skrivning (till exempel räknefel) ska du säga till direkt när du hämtar tentamen så att det kan åtgärdas.

Har du synpunkter på, eller frågor kring bedömningen av din tentamen ska du säga till när du hämtar den. Du får då en kopia av skrivningen medan institutionen behåller originalet. Sedan ska du kontakta läraren och ange varför du vill ha ditt betyg omprövat.

Det går inte att överklaga ett betyg eller få en skrivning omrättad av en annan lärare, men du kan lämna synpunkter på en rättad skrivning i dialog med läraren. För att läraren ska ändra betyget eller poängsättningen bör du kunna motivera en ändring genom att hänvisa till undervisning och kurslitteratur.

Utlämning av tentamen

Du kan hämta en rättad tentamen hos ansvarig administratör under angivna tider. Det kan också stå en plats och tid angiven i kursens schema, då gäller den tiden.

Du måste uppvisa giltig legitimation när du hämtar din tentamen.