Du kan ansöka om studieuppehåll för längst två terminer.

Ansökan om studieuppehåll görs på särskild blankett:

Ansökan om studieuppehåll på utbildningsprogram (146 Kb)

Om du beviljas ett studieuppehåll så behåller du din utbildningsplats, men vi kan inte garantera att du får plats på den kurs som du vill läsa efter studieuppehållet. Vid frågor kontakta studievägledningen: studievagledare@isd.su.se

Anmälan om återupptag av studier

Återupptag av dina studier anmäler du skriftligen till studentexpeditionen vid din programansvariga institution senast nedanstående datum samt kontaktar skolan där du har din VFU-placering:

  • inför höstterminen senast 15 april
  • inför vårterminen senast 15 oktober

Har du frågor om studieuppehåll?

Ett studieuppehåll kan ibland innebära konsekvenser för dig eftersom alla kurser inte ges varje termin.

  • Du som läser det gamla lärarprogrammet (antagen HT01–VT11) bör vara extra uppmärksam eftersom många kurser inte längre finns kvar.
  • Ämneslärarprogrammet har en ny struktur från och med höstterminen 2017. Det kan därför bli aktuellt att flytta över dig till den nya strukturen om du behöver ta ett studieuppehåll.

Kontakta gärna studievägledaren för ditt program innan du ansöker om studieuppehåll, för att diskutera dina studier.

Om Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution och du undrar något kring studieuppehåll, kontakta din studievägledare: Studievägledning

Anmäl ändringar till CSN

Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka dina studiemedel: