Du kan ansöka om studieuppehåll för längst två terminer. Ansökan måste göras på särskild blankett (se nedan, Bifogade filer).

Om du beviljas ett studieuppehåll så behåller du din utbildningsplats, men vi kan inte garantera att du får plats på den kurs som du vill läsa efter studieuppehållet. Vid frågor kontakta studievägledningen: studievagledare@isd.su.se

Ifylld och underskriven blankett skickas till:
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Anmälan om återupptag av studier

Återupptag av dina studier anmäler du skriftligen till studentexpeditionen vid din programansvariga institution senast nedanstående datum samt kontaktar skolan där du har din VFU-placering:

  • inför höstterminen senast 15 april
  • inför vårterminen senast 15 oktober

Har du frågor om studieuppehåll?

Ett studieuppehåll kan ibland innebära konsekvenser för dig eftersom alla kurser inte ges varje termin, gäller till exempel Ämneslärarprogrammet.

Du som läser det gamla lärarprogrammet (antagen HT01–VT11) bör vara extra uppmärksam eftersom många kurser inte längre finns kvar.

Observera att Ämneslärarprogrammet får en ny struktur från och med höstterminen 2017 och det kan bli aktuellt att flytta över dig till den nya strukturen om du befinner dig tidigt i utbildningen och behöver ta ett studieuppehåll.

Kontakta gärna studievägledaren för ditt program innan du ansöker om studieuppehåll för att diskutera dina studier.

Om Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution och du undrar något kring studieuppehåll, kontakta din studievägledare: Studievägledning

CSN

Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka dina studiemedel. Anmäl ändringar