Om du gör ett studieavbrott förlorar du din utbildningsplats och måste söka in på nytt om du vill återuppta studierna.

Anmälan om studieavbrott görs på särskild blankett:

Anmälan om studieavbrott (120 Kb)

Ifylld och underskriven blankett skickas till:
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Har du frågor om studieavbrott?

Om Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution och du undrar något kring studieavbrott, kontakta din studievägledare: Studievägledning