Om du gör ett studieavbrott förlorar du din utbildningsplats och måste söka in på nytt om du vill återuppta studierna.

Anmälan om studieavbrott görs på särskild blankett:

Anmälan om studieavbrott (120 Kb)

 • Ifylld och underskriven blankett skickas till:
  Institutionen för språkdidaktik
  att: Studievägledare
  Stockholms universitet
  106 91 Stockholm
  Märk kuvertet med Studieavbrott.

Har du frågor om studieavbrott?

Om Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution och du undrar något kring studieavbrott, kontakta din studievägledare: Studievägledning