Till studenthälsovården kan du vända dig för att rådgöra i frågor som rör den egna hälsan eller livssituationen.

  • Alla besök är avgiftsfria.
  • Du tar kontakt genom att ringa någon av sjuksköterskorna. Besöken är avgiftsfria och tystnadsplikt råder.