Kursen läses både på grundnivå och avancerad nivå inom olika inriktningar på lärarprogrammet och omfattar 2 x 15 hp.

Genom det självständiga arbetet visar du att du kan formulera en för yrkesprofessionen relevant fråga och använda vetenskapliga metoder och teorier för att söka svaret. Det ger dig en viktig förberedelse för att kritiskt värdera och aktivt delta i förskolans och skolans forsknings- och utvecklingsarbete.

Wordmall

Stockholms universitet tillhandahåller en wordmall för studentuppsatser. Mallen följer universitetets visuella identitet.

Plagiat

Plagiat är strängt förbjudet och kan leda till avstängning från universitetet och i värsta fall polisanmälan.