• Institutionen för språkdidaktik anmäler alla misstänkta fall av plagiat och fusk till universitetets disciplinnämnd som avgör hur man går vidare.

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

Akademiskt skrivande

När du skriver en akademisk text ska du både redogöra för den relevanta forskningen i ämnet och argumentera för dina egna ståndpunkter. Det är därför mycket viktigt att det går att skilja på vad som är dina idéer och åsikter och vad som är någon annans. Det är ingenting fel i att berätta vad andra tycker och tänker om ämnet – snarare tvärtom – men du måste göra klart vems idéer och åsikter du framför.

Källhänvisning

Plagiat innebär att du kopierar någon annans text eller idéer utan att hänvisa till källan. Detta gäller även om du formulerar om en text eller idé som du har hittat i en bok, en tidning eller på webben, samt texter du själv skrivit tidigare (självplagiat).

För att undvika plagiat är det bättre att du hänvisar lite för mycket än för litet och du kan hänvisa på olika sätt beroende på vilken information du för vidare.

  • Du kan använda dig av citat då du inom citattecken eller i blockcitat återger den exakta texten från din källa.
  • Du kan omnämna källan i den löpande texten.
  • Du kan hänvisa till källan inom parentes.

Självständiga uppgifter

Dina uppgifter ska vara självständigt formulerade vilket innebär att du inte får låta någon annan skriva texter åt dig. Det är inte heller tillåtet att samarbeta kring uppgifter - samarbete får endast ske om instruktionerna uttryckligen tillåter detta eller om det rör sig om en gruppuppgift. 

Frågetecken?

Om du känner dig osäker på vad som räknas som plagiat kan du vända dig till institutionens studievägledare, din handledare eller till Studie- och språkverkstaden vid Stockholms universitet.