Information inför ny termin

Välkommen till Institutionen för språkdidaktik hösten 2020

På grund av coronapandemin blir den här hösten lite annorlunda, men tillsammans gör vi det bästa av situationen. Vi är så glada att du har valt att studera hos oss - varmt välkommen! På den här sidan har vi samlat information om vad som gäller i höst:

Fortsatt webbaserad undervisning

Undervisningen vid Institutionen för språkdidaktik är webbaserad under hela höstterminen 2020. Föreläsningar och seminarier ges huvudsakligen via e-mötestjänsten Zoom. En del kursmoment kan komma att utföras på campus, men i så fall anges det i ditt schema. I lärplattformen Athena får du anvisningar från din lärare om vad som gäller för just din kurs.

Zoom

Installera e-mötestjänsten Zoom

För att kunna delta i den webbaserade undervisningen behöver du installera e-mötestjänsten Zoom på din dator. Följ våra råd om hur du använder Zoom så kommer det att gå bra.

Schemat hittar du på din kurssida

Schema och litteraturlista finns på din kurssida. Där hittar du även kontaktuppgifter till utbildningsadministratör, studievägledare och kursansvarig lärare:

För dig som ska göra VFU i höst

Institutionen för språkdidaktiks VFU-kurser kommer att genomföras som planerat.

Om du av covid-19-relaterade skäl inte kan göra din VFU kan du ansöka om dispens att bli examinerad vid nästa VFU-kurstillfälle. För information och dispensansökan kontakta din studievägledare: studievagledare@isd.su.se

Studera på lika villkor

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar.

Läs om hur du ansöker om stöd:

Tillgodoräknande

Vill du tillgodoräkna dig tidigare studier eller pausa ditt studieliv?

Läs om vad du då måste göra:

Studenthandboken

Studenthandboken HT20-VT21

Stockholms universitets studenthandbok ger en samlad översikt över sådant som är bra att känna till.