Studenter och doktorander vid statliga universitet är försäkrade under sin skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall och i vissa fall av sjukdom genom smitta. Däremot omfattar den inte olycksfall på fritiden.
Kammarkollegiets personskadeförsäkring

Stockholms universitet tillhandahåller en gruppförsäkring, Student UT, för alla utbytesstudenter som studerar utomlands en eller två terminer. Den är tecknad hos Kammarkollegiet, och kostar inte studenten något.
Försäkring för utresande studenter - Student UT

Student IN-försäkringen är en samlingsförsäkring hos Kammarkollegiet för utbytesstudenter. Försäkringen gäller för alla utländska utbytesstudenter som antagits till högskoleutbildning vid universitetet.
Försäkring för inresande studenter - Student IN