Vid Stockholms universitet sköts examensärenden av Studentavdelningen. Handläggningstid för utfärdande av examensbevis är för närvarande 8-10 veckor. Du ansöker själv om ditt examensbevis.