Vid Stockholms universitet sköts examensärenden av Studentavdelningen. Handläggningstid för utfärdande av examensbevis är för närvarande 8-10 veckor. Du ansöker själv om ditt examensbevis.

Från och med 1 juni 2019 övergår Stockholms universitet till att utfärda digitala examensbevis.