När du söker till en kurs kan du ibland bli antagen med villkor. Det betyder att du har möjlighet att uppfylla förkunskapskravet fram till dess kursen startar.
Kontrollera i ditt antagningsbesked för kursen vad som gäller för just dig!

Ansökan om dispens från förkunskapskrav

Om du ansöker om dispens bedömer vi dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetskraven (enligt Högskoleförordningen 7 kap. 3 §). Beslut om dispens tas av kursgivande institution.

Dispens ges bara i undantagsfall men varje ansökan bedöms individuellt. Tidigare studier, yrkeserfarenhet eller andra relevanta meriter är exempel på sådant som kan vägas in i bedömningen. Däremot beaktas inte bakgrunden till varför man inte uppnått behörighetskraven, som till exempel sjukdom eller andra personliga skäl. Inte heller privatekonomiska skäl kan utgöra grund för att dispens ska beviljas.

Ansökan om dispens görs på särskild blankett:

Dispensansökan (52 Kb)

  • Ansökan ska lämnas in senast 3 veckor före kursstart
    (7 veckor före kursstart för VFU-kurser)
  • Skicka din ifyllda ansökningsblankett via e-post till:
    studievagledare@isd.su.se
     

Har du frågor om dispens?

Om Institutionen för språkdidaktik är din kursgivande institution och du undrar något kring dispensansökan, kontakta din studievägledare: studievagledare@isd.su.se