När du söker till en kurs kan du ibland bli antagen med villkor. Det betyder att du har möjlighet att uppfylla förkunskapskravet fram till dess kursen startar.
Kontrollera i ditt antagningsbesked för kursen vad som gäller för just dig!

Obs: Du ska inte ansöka om dispens om du väntar på att poäng ska rapporteras in för behörighetsgivande kurs som är i direkt anslutning till den kurs du ska påbörja. När dina poäng har rapporterats in ansvarar du själv för att kontakta utbildningsadministratören så att du kan registreras på kursen. Dina poäng måste vara registrerade i Ladok senast den dag som kursen börjar.

Ansökan om dispens från förkunskapskrav

Om du ansöker om dispens bedömer vi dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetskraven (enligt Högskoleförordningen 7 kap. 3 §). Beslut om dispens tas av kursgivande institution.

Ansökan om dispens görs på särskild blankett:
Dispensansökan (124 Kb)

 • Ansökan ska lämnas in senast två veckor före kursstart.
 • Ifylld och underskriven blankett skickas till:
  Institutionen för språkdidaktik
  att: Studievägledare
  Stockholms universitet
  106 91 Stockholm
  Märk kuvertet med Dispensansökan.

Har du frågor om dispens?

Om Institutionen för språkdidaktik är din kursgivande institution och du undrar något kring dispensansökan, kontakta din studievägledare: studievagledare@isd.su.se