När du söker till en kurs kan du ibland bli antagen med villkor. Det betyder att du har möjlighet att uppfylla förkunskapskravet fram till dess kursen startar.
Kontrollera i ditt antagningsbesked för kursen vad som gäller för just dig!

Obs: Du ska inte ansöka om dispens om du väntar på att poäng ska rapporteras in för behörighetsgivande kurs som är i direkt anslutning till den kurs du ska påbörja. När dina poäng har rapporterats in ansvarar du själv för att kontakta utbildningsadministratören så att du kan registreras på kursen.

Ansökan om dispens från förkunskapskrav

► Du ansöker om dispens på särskild blankett (se nedan under Bifogade filer) som lämnas/skickas till Institutionen för språkdidaktik (studievägledare).

► Beslut om dispens tas av kursgivande institution.

När det gäller kurser som ges vid Institutionen för språkdidaktik kan du få dispens om du har särskilda skäl och inte saknar mer än 7.5 hp från förkunskapskravet. Exempel på särskilda skäl som godtas är:

  • Sjukdom
  • Dödsfall i familjen
  • Ändrad familjesituation

Om du vill åberopa (egen) sjukdom ska du lämna in sjuk-/läkarintyg tillsammans med ansökan.

► Ansökan ska lämnas in senast två veckor före kursstart.

Ifylld och underskriven blankett skickas till:
Institutionen för språkdidaktik
att: Studievägledare
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Märk kuvertet med "Dispensansökan"

Har du frågor om dispens?

Om du undrar något kring dispensansökan, kontakta våra studievägledare: studievagledare@isd.su.se