Hur man skriver referenser kan skifta mellan olika institutioner vid Stockholms universitet. Även olika vetenskapliga tidskrifter och förlag kan föredra ett visst referenssystem framför ett annat.

Vid Institutionen för språkdidaktik har vi beslutat att använda oss av APA-modellen och här har du en introduktion i hur du använder detta referenssystem när du skriver dina texter:

I en kort presentation som denna kan inte alla detaljer finnas med. För att få fördjupade kunskaper kan du titta på APA:s egen webbplats.