VFU kan förläggas till en svensk skola utomlands. Även andra skolor kan komma i fråga, efter godkännande från din programansvariga institution.

Tänk på att vara ute i god tid! Vissa större svenska skolor (i till exempel Nairobi, Gran Canaria, Mallorca, London, Paris, Madrid och Bryssel) behöver få din ansökan ett helt år i förväg, och innan du ansöker måste du boka ett planeringsmöte med din internationella koordinator.

Tänk även på att skriva din ansökan på ett formellt sätt och rikta inte in dig på en speciell skola, eftersom vi aldrig i förväg vet vilken skola som kan ta emot dig.

Om flera studenter söker samma VFU-plats kommer vi dels att titta på motivationsbreven för att avgöra vem som får platsen, men vi kommer också att lägga vikt vid om du deltagit i aktiviteter som medför att du blir en god ambassadör för institutionen (till exempel om du varit fadder eller aktiv i studentrådet).

Ansökan för att göra VFU i utlandet

Ansökan görs på särskild blankett och ska lämnas in:

  • senast 15 mars inför höstterminen
  • senast 15 september inför vårterminen

Följ instruktionerna: Att ansöka om VFU utomlands

Kostnader och bidrag

Du får själv stå för resa och uppehälle, om det inte går att få merkostnadsbidrag för detta på annat sätt. Till exempel kan du via Nordplus få bidrag för minst en månads praktik i Norden eller Baltikum. Du kan även söka merkostnadslån från CSN för din resa, förutsatt att din VFU-kurs omfattar minst 7,5 hp. Från Folkskoleseminariets Minnesfond kan du varje vår söka stipendium för nästkommande läsår.

Institutionen sörjer för att den utländska skolan får information om hur bedömningen av VFU:n ska gå till, samt ger viss ekonomisk ersättning till skolan. Du erbjuds dessutom en kostnadsfri statlig försäkring under praktikperioden utomlands, Kammarkollegiets reseförsäkring Student UT.

Notera att vi inte godkänner att VFU görs i land som UD avråder från att besöka - se www.swedenabroad.com

Vill du veta mer om VFU utomlands?

Kontakta institutionens VFU-studierektor för mer information: vfu@isd.su.se