Den Globala Skolan sätter studenternas utlandspraktik i ett sammanhang och visar varför den är extra relevant för lärarstudenter. De tog upp hur globala hållbarhetsfrågor angår skolan och gav exempel på pedagogiska material inom ramen för global hållbar utveckling att använda i klassrummet.

Johanna Lund Rockliffe, Den Globala Skolan
Johanna Lund Rockliffe, Den Globala Skolan


Johanna Lund Rockliffe, Den Globala Skolan, ledde seminariet som gav nya infallsvinklar på utlandsvistelsen och väckte många tankar om rollen som lärare. Sida-alumni Hanna Widén, som sedan gymnasietiden varit engagerad i Tanzania vilket ledde henne till en studie med MFS-stipendium där, informerade och gav många intressanta infallsvinklar på vad det kan innebär att förlägga en period av sin utbildning utomlands.

En av deltagarna kommenterade eftermiddagsaktiviteten så här: "Att få höra tidigare studenters erfarenheter och få tips från dem, samt att få råd från de som arbetat med den svenska och internationella skolan gör att man känner sig mer förberedd för att möta den nya skolkulturen i ett annat land."

Institutionen för språkdidaktik inbjuder intresserade lärarstudenter att söka VFU i utlandet. Ansökan ska lämnas in senast 1 februari inför en hösttermin och senast 1 september inför en vårtermin.