Hej du lärarstudent!

Jag heter Lovisa och går det korta lärarprogrammet, KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning, för att snart bli högstadie- och gymnasielärare i ämnena svenska och spanska. Jag tog chansen och ansökte om att få göra min andra VFU-period på en svensk utlandsskola i Spanien.

Jag var nyfiken på att se hur arbetet på en utlandsskola fungerade och jag ville slipa på min spanska och hade turen att hamna på Svenska skolan i Fuengirola, el Colegio Sueco Costa del Sol, i södra Spanien. Fuengirola är en gammal fiskeort, numer en turistort, som ligger vid havet en knapp timme från kulturstaden Málaga.

En internationell miljö

Min sammantagna upplevelse av att göra utlandspraktik är mycket positiv! Att vara på en svensk utlandsskola innebär att befinna sig i flera kulturer samtidigt.

Utanför skoltid befinner du dig i den spanska kulturen med allt vad det innebär, varmt klimat, högljutt gatuliv, den vackra strandpromenaden längs havet och mattider och öppettider som är olika de svenska. Innanför skolans väggar lever kulturerna sida vid sida i en både svensk och internationell miljö, många elever och lärare är flerspråkiga och utöver alla svenska dialekter och spanskan så kan du i korridorer och lärarrum höra samtal på engelska, franska, danska och finska.

Samtidigt följer undervisningen svensk läroplan och kursplaner. I jämförelse med min VFU-skola i Sverige som hade över 1000 elever går här bara 120 elever på gymnasiet. Det låga elevantalet innebär att ett enda arbetslag ansvarar för all gymnasieundervisning och detta gör att du som VFU-student får en ovanlig helhetsinsyn i arbetet på skolan. Skolans storlek innebär också att lärarna behöver vara flexibla vad gäller arbetsuppgifter och undervisning i olika åldrar och stadier och som praktikant är det bara att haka på, det är intensivt, spännande och framförallt lär du dig massor!

Eleverna och lärarna

Det allra bästa med svenska skolan i Fuengirola är att atmosfären på skolan är så intim och familjär. Många elever på gymnasiet är här bara under ett år som gäststudenter och andra kommer från andra skolsystem, spanska eller engelskspråkiga, medans en tredje grupp gått hela sin skolgång på just denna skola.

Elevgruppernas speciella förutsättningar innebär att grupperna ibland är mindre än i Sverige och elevernas varierade bakgrunder berikar undervisningen och bidrar till att det blir högt i tak och många perspektiv som bryts mot varandra. Eftersom en stor andel elever är här en begränsad tid är lärarna extra måna om att hålla hög kvalitet på alla lektioner, vilket är en stor fördel för dig som auskulterande praktikant.

En utmaning

Jag vill inte sticka under stol med att det ibland varit utmanande att göra praktik på en utlandsskola, särskilt i början kan det vara tufft med alla nya intryck både i och utanför skolan. Samtidigt får du ut mycket mer av praktikperioden än hemma i Sverige och det du upplever av kulturen utanför skolmiljön kan du få användning av sen i din undervisning.

Att få bo och praktisera i ett annat land i sex veckor och få möjligheten att leva ett vardagsliv där är otroligt givande och jag skulle definitivt rekommendera alla som är intresserade att ansöka om att göra sin lärarpraktik utomlands!

Lovisa Lindgren