Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet har utökat sitt samarbete med Helsingfors universitet och Aalto-universitetet i Finland.

Läsåret 2018/19 har fyra studenter som läser till grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 samt årskurs 4-6 möjlighet att söka stipendium för att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Helsingfors. Två studenter åker iväg till svenskspråkiga skolor där under hösten, så det finns alltså två stipendier kvar att söka för vårterminen 2019.

Sista ansökningsdatum för vårterminen är den 15 september 2018.

Våren 2019 går även ett utbyte i andra riktningen när fyra klasslärarstudenter från Helsingfors universitet praktiserar på skolor anknutna till Stockholms universitet.

► Bli inspirerad av en ämneslärarstudents erfarenheter:
Trygg och utvecklande VFU i Helsingfors

Förbered dig genom att vara fadder

Passa på att förbereda dig för dina utlandsstudier genom att vara fadder för någon eller några av de internationella lärarstudenter som kommer hit i höst.

► Läs mer om vad det innebär att vara fadder:
Bli fadder för inresande lärarstudenter

Om du är intresserad kontakta internationella koordinatorn via e-post international@isd.su.se.