Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan förläggas till en svensk skola utomlands: Svenska utlandsskolor. Även andra skolor kan komma i fråga, efter godkännande från din programansvariga institution. Notera att vi inte godkänner att VFU görs i land som UD avråder från att besöka - se www.swedenabroad.com.

Så här ansöker du

Ansökan om att göra VFU i utlandet görs på särskild blankett:
Ansökan om att förlägga VFU utomlands (265 Kb)

 1. Fyll i blanketten.
 2. Skriv ett motivationsbrev på en A4-sida. Brevet skrivs på svenska eller engelska, det ska vara 400-500 ord långt och innehålla ett foto på dig. Tänk på att skriva på ett formellt sätt och rikta inte in dig på en speciell skola, eftersom vi aldrig i förväg vet vilken skola som kan ta emot dig.
  Brevet ska innehålla följande:
  - Berätta om dig själv, ditt utbildningsprogram och varför du har valt att bli lärare.
  - Berätta om varför du vill göra din VFU i just det landet, samt vilka förväntningar du har inför din praktik.
  - Ange vilka språk du behärskar.
  - Berätta annat som är relevant om dig själv, till exempel om fritidsintressen, studentkårsaktiviteter, internationella engagemang eller fack- och föreningsliv.
 3. Till ansökan ska bifogas ett registerutdrag från Ladok.
 4. Skicka blankett, brev och registerutdrag som bilagor med e-post till institutionens internationella koordinator: international@isd.su.se.

Sista ansökningsdag inför höstterminen är den 15 mars och inför vårterminen den 15 september, men skicka gärna in din ansökan ännu tidigare.

Vad händer sedan?

 1. Din ansökan genomgår en individuell prövning av en granskningsgrupp, där programansvarig fattar beslut efter samråd med VFU-ansvarig och kursansvarig lärare.
 2. Om din ansökan beviljas skickas en förfrågan till mottagande VFU-skola.
 3. Efter svar från VFU-skolan får du besked från institutionens internationella koordinator. Om din ansökan har beviljats och skolan kan ta emot dig får du kontaktuppgifter till din handledare och kan börja planera din VFU-kurs i samråd med din VFU-kurslärare.
 4. När du är registrerad på din VFU-kurs blir du rese- och olycksfallsförsäkrad via Kammarkollegiets försäkring Student UT i det land du gör din VFU i, samt under din resa till och från landet. Om du ska göra din VFU i EU/EES eller Schweiz ska du för sjukvård även använda det Europeiska sjukförsäkringskortet som du erhåller via Försäkringskassan.
 5. Du ansvarar själv för att ordna din resa och ditt boende.

Under och efter din VFU

 1. Trepartssamtal genomförs under kursens gång via Adobe Connect eller Skype.
 2. Efter avslutad kurs examineras du av institutionens examinator utifrån förväntat studieresultat och examinationsformerna i kursplanen.
 3. Senast tre veckor efter avslutad VFU-kurs förväntas du lämna in en skriftlig reseberättelse om din VFU-vistelse. Reseberättelsen ska vara cirka en A4-sida lång och skickas per e-post till institutionens internationella koordinator: international@isd.su.se. Den ska även laddas upp i din VFU-portfölj. Reseberättelsen ska innehålla följande uppgifter:
  - Berätta om din VFU utomlands. Utgå från dina förväntningar som du skrev om i ditt motivationsbrev.
  - Beskriv hur dina erfarenheter från denna VFU har bidragit till din professionsutveckling.
  - Annat som du vill ta upp.
 4. Du förväntas även dela med dig av dina erfarenheter till andra studenter på de informationsmöten om utlandsstudier som din internationella koordinator anordnar.