I början av terminen anordnade Institutionen för språkdidaktik, tillsammans med andra samordnande lärarutbildningsinstitutioner, en välkomstträff för internationella lärarstudenter och deras faddrar samt studentkår och studentrepresentanter. 30-talet utbytesstudenter, varav majoriteten från EU och några från USA, Kina och Japan, mötte upp och träffade där för första gången sina faddrar.

Faddergruppen som presenterade sig på mötet har skapat en Facebook-sida där intresserade studenter kan läsa om olika aktiviteter som anordnas för internationella studenter: Teacher Buddy Program at Stockholm University

De församlade fick också höra om Språkstudions verksamhet, som språkcaféer och tandemspråkutbyte, samt om Sverige och svenskarna samt lärarrollen i Sverige presenterat av lektor Mara Haslam vid Institutionen för språkdidaktik.

De internationella lärarstudenterna fick även den orangea tygpåsen med texten "Teacher to be" som blivit lärarutbildningarnas signum.