Du som är student vid Stockholms universitet kan skaffa dig utlandserfarenhet genom olika typer av utbytesprogram, avtal och nätverk som finns mellan Stockholms universitet och lärosäten i andra länder.

Många studenter väljer att förlägga en del av sin utbildning utomlands. Det är oftast en spännande och lärorik upplevelse som ger många minnen för livet. Andra plus är  förbättrade språkkunskaper och internationella meriter.

Vill du göra din VFU i utlandet?

Kontakta VFU-studierektor Karin Boberg: vfu@isd.su.se

Vill du bli utbytesstudent?

Kontakta studierektor Pernilla Rosell Steuer: pernilla.rosell-steuer@isd.su.se

Vill du göra fältstudier utomlands till ditt självständiga arbete?

Kontakta studierektor Pernilla Rosell Steuer: pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
 

Are you an incoming student?

Contact our international coordinator Ylva Sandberg: international@isd.su.se