Du som är student vid Stockholms universitet kan skaffa dig utlandserfarenhet genom olika typer av utbytesprogram, avtal och nätverk som finns mellan Stockholms universitet och lärosäten i andra länder.

Många studenter väljer att förlägga en del av sin utbildning utomlands. Det är oftast en spännande och lärorik upplevelse som ger många minnen för livet. Andra plus är  förbättrade språkkunskaper och internationella meriter.

► Studera utomlands

Internationell koordinator

Har du frågor kring utlandsstudier? Vår institutions internationella koordinator ansvarar för studentutbyte i Norden genom ämnesnätverk och i Europa genom Erasmusprogrammet och andra samarbetsavtal.

Om Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution och du är intresserad av att studera utomlands, kontakta vår internationella koordinator Suk-hi Cho. I kontaktrutan kan du se hur och var du kan nå henne.

Suk-hi Cho
Suk-hi Cho