Minor Field Studies (MFS)

Sök ett MFS-stipendium för dina fältstudier

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram för studenter med ett internationellt intresse. Genom MFS-programmet kan du åka till ett låg- eller medelinkomstland och samla in material till ditt självständiga arbete.

Helena Nilsson i Chile

Två oförglömliga MFS-månader i Chile

Grundlärarstudenten Helena Nilsson åkte till Chile för att samla material till sitt uppsatsskrivande. Det blev en oförglömlig resa med många möten i en helt annan vardag.

Helena Nilsson i Chile - puff

Grundlärarstudent på MFS i Chile

Minor Field Studies (MFS) fyller 50 år. Institutionen för språkdidaktik (ISD) och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) firar detta med hjälp av vår lärarstudent Helena Nilsson som befinner sig i Chile.

MFS i Sydafrika - puffbild

Hårt jobb ger framgång och lycka

Kim Juhlin som går grundlärarprogrammet vid Institutionen för språkdidaktik delar med sig av erfarenheterna från sin MFS-tid i Sydafrika, en resa som är bland det bästa hon gjort i sitt liv.

Kina

Hinder och unika möjligheter i Kina

Ämneslärarstudenten Mikael Audell var hösten 2015 Minor Field Study-stipendiat i Kina. Läs hans berättelse om att göra fältstudier i ett land där språkbarriär och kulturella skillnader kan orsaka missförstånd.

Martina Brodin - puff

Erfarenheter från Minor Field Study i Turkiet

Lärarstudenten och MFS-stipendiaten Martina Brodin, vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, delar här med sig av sina intryck och upplevelser från Turkiet under november-december 2014.

MFS-stipendium i Turkiet - puff

Uppsatsskrivande i annan miljö och kultur

Martina Brodin, Institutionen för språkdidaktiks första Minor Field Study-stipendiat, är nu i full gång med sitt materialinsamlande i Turkiet och sänder en glad hälsning därifrån.

Kontakt

VFU i utlandet
VFU-studierektor Karin Boberg
vfu@isd.su.se

Utbytesstudier
Studierektor Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se

Självständigt arbete i utlandet
Studierektor Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
 

Incoming students
International coordinator Ylva Sandberg
international@isd.su.se

Vill du studera utomlands?

För dig som ska läsa en del av din utbildning utomlands finns en handbok med information om bland annat ansökan, språk, bostad och kursval.

Databas med Stockholms universitets utbytesavtal

Minna gjorde VFU i Bryssel