Delegationen från Kap Verde tillsammans med internationella koordinatorn tillika läraren och doktoranden Jude Tah vid Specialpedagogiska institutionen.
Delegationen från Kap Verde tillsammans med internationella koordinatorn Jude Tah vid Specialpedagogiska institutionen.
 
Kap Verde, formellt Republiken Kap Verde, är en stat omfattande en ögrupp i Atlanten, omkring 500 kilometer väster om Cap Vert på afrikanska fastlandet.
Kap Verde är en stat omfattande en ögrupp i Atlanten, omkring 500 kilometer väster om det afrikanska fastlandet.

Stockholms universitets lärarutbildningar fick i augusti 2016 besök av Kap Verdes utbildningsdepartement, Skolverk, Skol- och förskoleinspektion, ansvariga för grundskola, specialpedagogik och gymnasieutbildning samt lärarutbildningen vid University of Cape Verde.

Institutionen för språkdidaktik, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik och Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet tog emot gruppen och förde samtal om framtida samarbete mellan lärare och för studenter inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Mindre fältstudievistelser (MFS).

För en månad sedan fick Kap Verde en ny regering och i dess program är utbildning och skola en prioritering.

Kap Verde-gruppen i samtal med docent Iben Christensen vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
Kap Verde-gruppen i samtal med docent Iben Christiansen vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.