Studentrapport - centrala avtal och nätverk

Namn: Klara Skogmyr Marian
Partneruniversitet: University of Illinois at Urbana-Champaign
Institution vid Stockholms universitet: Engelska institutionen/Centrum för tvåspråkighetsforskning/Romanska och klassiska institutionen
Akademiskt år: 2013-2014

Klara Skogmyr Myriam
Klara Skogmyr Marian
 

Varför valde du att studera utomlands?

Redan när jag påbörjade min utbildning visste jag att jag ville göra ett utbyte utomlands. Just detta år och resmål passade bra för mitt program och mina intressen.

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid värduniversitetet?

Jag läste kurser främst i lingvistik och franska på avancerad nivå (graduate level). Det var generellt väldigt hög kvalitet på undervisningen, men undervisningssättet varierade mycket beroende på vem som undervisade.

Fick du tillräcklig information från värduniversitetet inför och vid terminsstart? (Kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter)

Ja, absolut. Dels från den internationella enheten på skolan och dels från min "heminstitution", lingvistikinstitutionen. Hela läsåret inleddes med en vecka enbart för utländska studenter då vi fick delta i en massa olika introduktionsaktiviteter. På institutionen fick jag samma information som övriga nya studenter.

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden?

Jag bodde i ett studentboende för studenter på master- och doktorandnivå som jag sökte till innan jag åkte dit. Jag registrerade mig på nätet och fick ett rum tilldelat ganska snabbt. Boendet låg mitt på campus och jag hade eget rum och eget badrum (men inget kök). Jag trivdes väldigt bra där.

Hade du tillgång till bibliotek, studiematerial och datorer? Fungerade det bra?

Ja, biblioteken var stora och väldigt bra - ett av huvudbiblioteken hade öppet dygnet runt och de andra till sent på kvällen. Det var aldrig något problem för mig att hitta datorer, förutom på biblioteken och institutionen fanns det även en datasal i byggnaden där jag bodde. Jag behövde inte köpa lika mycket studielitteratur som i Sverige, men en del.

På vilket språk bedrevs undervisningen? Gick du någon förberedande språkkurs eller förberedde dig på något annat sätt? Hur skulle du värdera dina egna kunskaper i undervisningsspråket och hur tycker du att det gick att följa undervisningen?

Allting (förutom franskakurserna) hölls på engelska. Jag behövde inte förbereda mig på något speciellt sätt, förutom att ta TOEFL (vilket behövdes för att läsa på graduatenivå.) Det var väldigt många andra internationella studenter där så jag tror också att lärarna var vana vid att prata så att alla förstår.

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning täckte ditt eventuella stipendium dina kostnader?

Det mesta var billigare än i Sverige. Jag lånade lite extra studiemedel för flygbiljetter och då räckte bidraget + lånet bra även till att resa runt lite.

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, språkligt, kulturellt, personligt, etc)

Jag fick ut väldigt mycket av utbytet både vad gäller studierna och personligen. Det var intressant att uppleva studiekulturen i USA och jag fick många bra kontakter för framtiden. Rent språkligt tror jag att jag främst har utvecklat mitt skrivande på engelska.

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till samma universitet?

Var beredd på att kurser på högre nivå kräver ganska mycket tid och flexibilitet. Jag tyckte inte att kurserna var svårare än i Sverige, men det var ett högre tempo.

Engagera dig i akademiskt knutna aktiviteter: jag träffade många likasinnade genom att vara med och planera och genomföra en akademisk konferens, gå på workshops och hjälpa till med bakesales på institutionen m.m.

Gå på Quad Day i början av höstterminen och hitta en förening för vilket fritidsintresse som helst, det finns nästan obegränsat med klubbar.

Gå på luciafirande! Skandinaviska föreningen (se programmet i skandinaviska studier) är med och arrangerar luciafirande i en kyrka på campus - det var jättemysigt och roligt att höra amerikanska studenter sjunga på svenska/danska/norska.

Klara Skogmyr Marian