Ansök om stöd och anpassningar

För att ta del av stödet måste du göra en ansökan om särskilt pedagogiskt stöd:

 1. Ansök om stöd och anpassningar
 2. När ansökan är mottagen kommer en central samordnare att kontakta dig för att boka ett personligt möte.
 3. Efter samtal med samordnare får du ett intyg där dina stödformer beskrivs.
 4. Kontakta en studievägledare på din institution och visa ditt intyg:

Studievägledare vid Institutionen för språkdidaktik

 • Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 / Fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå:
  Shona McLean, studievagledare@isd.su.se
 • Ämneslärarprogrammet inriktning språk:
  Tomas Brännmark, studievagledare@isd.su.se
 • Fristående kurser i svenska som andraspråk (kurspaketen):
  Josefin Bloch, sva@su.se

Studenter på fristående kurser skickar eller lämnar in en kopia av sitt intyg till studievägledaren, som sedan tar kontakt med studenten och informerar om förutsättningarna.

Programstudenter som har Institutionen för språkdidaktik som programansvarig institution bokar en tid med sin studievägledare, som:

 • Tar en kopia på intyget om särskilt pedagogiskt stöd och arkiverar detta på institutionen. Intyg om särskilt pedagogiskt stöd innefattas inte av offentlighetsprincipen (viss sekretess råder) och ska därför inte kopieras och skickas runt. Det betyder att studenten själv tar ansvar för att vid behov visa upp intyget för lärare och annan personal.
 • Kontrollerar att studenten har klart för sig vilket stöd som finns på Stockholms universitet.
 • Går igenom studiegången med studenten och informerar bland annat om att kurser ges på olika institutioner.
 • Informerar om vilka förutsättningar som gäller, om studentens ansvar och vilken hjälp studenten kan få från studievägledaren baserat på intyget med rekommenderade stödåtgärder.

Studentens ansvar:

 • Kontaktar utbildningsadministratören för att visa upp sitt intyg med rekommenderade stödåtgärder.
 • Kontaktar kursansvarig lärare inför eller vid kursstart för att informera om sitt behov av stöd. Intyg ska visas om läraren efterfrågar detta.
 • Bokar resursrum om det behövs och informerar utbildningsadministratören om detta minst 3 veckor före tentamen. Detta gäller även studenter som anmält sig till omtentamen och redan varit i kontakt med utbildningsadministratören angående kursen.
 • Om anteckningshjälp behövs uppmuntras studenten att höra om någon i kursen gör bra anteckningar och själv fråga om hen vill vara anteckningshjälp. Om studenten inte hittar anteckningshjälp på egen hand uppmanas studenten att be kursläraren om hjälp.

Institutionens ansvar:

 • Att i planering och genomförande av kurser och program se till att dessa är tillgängliga för alla oavsett form av funktionsnedsättning. Det innebär till exempel:
  - att litteraturlistor och scheman görs åtkomliga så tidigt som möjligt
  - att uppgifter presenteras tydligt (gärna skriftligt och muntligt)
  - att möjliggöra för studenter att spela in föreläsningar och att som föreläsare använda mikrofon
 • Att hantera intyget om rekommenderat stöd på ett sådant sätt att endast berörda parter kan ta del av det.