Centralt på SU - Studentavdelningen

Studentavdelningen på universitetet finns samordnare som du kan träffa för ett samtal om ditt behov av pedagogiskt stöd. Du måste ha ett intyg om varaktig funktionsnedsättning från till exempel en läkare, en psykolog eller en dyslexiutredning. Ta med intyget till mötet med samordnaren. Samordnaren skriver sedan ett intyg med rekommenderade stödåtgärder som du visar för din kontaktperson på institutionen.
För att komma i kontakt med samordnaren och för att boka en tid mejlar du till studentstod@su.se.

Kontaktpersoner på ISD

Studievägledare

Pia Engberg - Grundlärarprogrammet F-3 samt fristående kurser
Heléne Norstedt - Ämneslärarprogrammet

Utbildningsadministratörer

Lena Brandel - Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6
Heléne Norstedt - Ämneslärarprogrammet, KPU
Josefin Bloch - Fristående kurser

Studenter på fristående kurser skickar eller lämnar in en kopia av sitt intyg till kontaktpersonen. Kontaktpersonen tar kontakt med studenten och informerar om förutsättningarna.

Programstudenter med ISD som programansvarig institution bokar en tid med studievägledaren för sitt program som:

  • Tar en kopia på intyget om särskilt pedagogiskt stöd och arkiverar detta på ISD. Intyg om särskilt pedagogiskt stöd innefattas inte av offentlighetsprincipen, dvs viss sekretess råder, och ska därför inte kopieras och skickas runt. Det betyder att studenten själv tar ansvar för att vid behov visa upp intyget för lärare och annan personal.
  • Kontrollerar att studenten har klart för sig vilket stöd som finns på SU.
  • Går igenom studiegången med studenten, informerar bl. a om att kurser ges på olika institutioner.
  • Informerar om vilka förutsättningar som gäller – studentens ansvar och vilken hjälp studenten kan få från studievägledaren baserat på intyget med rekommenderade stödåtgärder.

Studentens ansvar:

  • Kontaktar utbildningsadministratören för att visa upp sitt intyg med rekommenderade stödåtgärder.
  • Kontaktar kursansvarig lärare inför eller vid kursstart för att informera om sitt behov av stöd, intyg ska visas om läraren efterfrågar detta.
  • Bokar resursrum om det behövs, och informerar utbildningsadministratören om detta minst 3 veckor före tentamen. Detta gäller även studenter som anmält sig till omtentamen och redan varit i kontakt med utbildningsadministratören angående kursen.
  • Om anteckningshjälp behövs uppmuntras studenten att höra om någon i kursen gör bra anteckningar och själv fråga om hen vill vara anteckningshjälp. Om studenten inte hittar anteckningshjälp på egen hand uppmanas studenten att be kursläraren om hjälp.

Institutionens ansvar:

  • Att i planering och genomförande av kurser och program se till att dessa är tillgängliga för alla oavsett form av funktionsnedsättning. Det innebär till exempel: att litteraturlistor och scheman görs åtkomliga så tidigt som möjligt, att uppgifter presenteras tydligt, gärna skriftligt och muntligt, att möjliggöra för studenter att spela in föreläsningar och att som föreläsare använda mikrofon.
  • Att hantera intyget om rekommenderat stöd på ett sådant sätt att endast berörda parter kan ta del av det.