Studentliv

Studentliv - toppbild
Studiebevakare för lärarutbildningarna

Studiebevakning för lärarutbildningarna

På Stockholms universitets studentkår arbetar studiebevakaren för lärarutbildningar för att lärarstudenter ska synas och höras, på campus så väl som i beslutsfattande och beredande organ.

Tisdagspub med LäS KM på Café Bojan

Tisdagspub på Café Bojan

Lärarstudenternas klubbmästeri (LäS KM) är en politiskt obunden, ideell studentförening för lärarstudenter vid Stockholms Universitet. Varje tisdag anordnar de Tisdagspub i Café Bojan.