Studentliv

SUS

Visst finns det ett studentliv på campus

Stockholms universitets studentkår samt olika råd och föreningar anordnar en mängd aktiviteter för dig som är student. Varje termin erbjuder kåren även utbildningar för dig som vill engagera dig.

Föreningen Lärarstudenterna

Ämnesförening för alla lärarstudenter

Föreningen Lärarstudenterna (LäS) anordnar olika aktiviteter samt representerar lärarstudenter med föreningens fana vid akademiska och studentikosa högtider.

Humanistiska Föreningen

Fakultetsförening för humaniorastudenter

Humanistiska föreningen (HumF) är en av fem fakultetsföreningar vid Stockholms universitet som verkar för god social samvaro och gott kamratskap studenter emellan.