Utbildningsadministratörerna vid Institutionen för språkdidaktik svarar på frågor som rör den administrativa hanteringen av våra kurser och program, såsom:

  • Registreringar
  • Betygsrapporteringar
  • Studieavbrott

I Infocenter, som ligger på entréplan i Studenthuset, kan du som student få svar på frågor som rör:

  • Antagning
  • Högskoleprov
  • Utbytesstudier
  • Examen
  • Studieintyg
  • Allmänna frågor