Som utbildningsanordnare arbetar Institutionen för språkdidaktik kontinuerligt med jämlikhets- och jämställdhetsfrågor i sina utbildningar. Vid institutionen finns Rådet för arbetsmiljö och lika villkor som träffas regelbundet och bland annat diskuterar och följer upp frågor som rör jämlikhet och jämställdhet vid institutionen.

Institutionen har också utarbetat en åtgärdsplan som syftar till att initiera och vidmakthålla jämlikhetsprocesser inom sina utbildningar, i enlighet med Stockholms universitets riktlinjer. Åtgärdsplanen finns som bifogad fil nedan.

Kontaktperson för jämlikhetsfrågor

Om du känner att du som student vid Institutionen för språkdidaktik blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till kontaktpersonen vid institutionen, eller till Stockholms universitets centrala jämlikhetssamordnare.

Läs också gärna Handläggningsordning vid påtalad diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling/mobbning av student vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) - se bifogade filer nedan.

Kontaktperson för jämlikhetsfrågor vid Institutionen för språkdidaktik är Dorota Lubińska, som nås via e-post: jamlikhet@isd.su.se

Stockholms universitets centrala jämlikhetssamordnare nås via e-post: jamlikhet@su.se