För att jag vill göra skillnad. För barnen. Som vill lära.

Grundlärarprogrammet F-3 omfattar 240 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar heltidsstudier i åtta terminer (4 år). Du får den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever i åldrarna 6-9. Du ger dem de verktyg som behövs för att lära sig läsa, skriva och räkna. 

Programmets innehåll

Du studerar svenska, engelska, matematik, naturvetenskap och teknik samt samhällsorienterande ämnen. Du kan fördjupa dig i antingen naturvetenskap och teknik eller samhällsorienterande ämnen. Förutom kurser i ämnena och i ämnesdidaktik läser du kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. Du gör också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola och då knyts teori och praktik samman.
Verksamhetsförlagd utbildning

I utbildningsplanen framgår vad som krävs för att bli antagen till grundlärarprogrammet, vad programmet i stora drag har för innehåll samt vad du förväntas kunna när du är klar med hela utbildningen.
Utbildningsplanen

Utbildningsgång

I utbildningsgången kan du se vilka kurser du läser varje termin.
Utbildningsgång

Anmälan

Grundlärarprogrammet F-3 har intag både till hösten och våren.
Anmäl dig till vårterminen 2019 senast den 15 oktober 2018

Examen

När du är klar med dina studier får du en grundlärarexamen på avancerad nivå. Du blir behörig att undervisa i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. För att få din lärarlegitimation behöver du först ansöka om ett examensbevis.
Examen

När du har ansökt om examen får du delta i Stockholms universitets magisterpromotion, som genomförs två gånger per år.
Magisterpromotion

Efter studierna

Idag är det stor brist på behöriga lärare. Som grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden. När du är klar med din grundlärarexamen ligger alltså många olika vägar öppna för dig.
Efter studierna

Andra inriktningar inom grundlärarprogrammet

Inriktningen förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 är en av tre inriktningar inom grundlärarprogrammet. Det finns även en inriktning mot fritidshem samt en inriktning mot grundskolans årskurs 4-6.

Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem
Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Lärarutbildningsportalen hittar du information om alla lärarutbildningar Stockholms universitet erbjuder.