Institutionen för språkdidaktik är programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Vi är även programansvarig institution för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk, där du kan välja att bli ämneslärare i årskurs 7-9, i gymnasieskolan eller i vuxenutbildningen.

Dessutom erbjuder vi kompetensutveckling i läs- och skrivundervisning och i språkdidaktik.

Anmälan

Du anmäler dig till alla kurser och program via antagning.se
Där kan du också följa din anmälan, läsa kontrollbesked och antagningsbesked.

Din anmälan skall vara Stockholms universitets antagningsenhet tillhanda:

  • senast den 15 april för ansökan till höstterminen
  • senast den 15 oktober för ansökan till vårterminen

Efter sista anmälningsdag stängs anmälan helt. De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet öppnar igen för sen anmälan i mitten av juli respektive i mitten av december.

Stockholms universitets alla kurser och program

I Stockholms universitets digitala utbildningskatalog hittar du information om alla de kurser och program som du kan läsa vid Stockholms universitet: