Ämneslärarprogrammet har två inriktningar, mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Inriktningen mot årskurs 7-9 omfattar 240 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar åtta terminers heltidsstudier (4 år). Inriktningen mot gymnasieskolan och vuxenutbildningen omfattar 300 hp vilket motsvarar tio terminers heltidsstudier (5 år). Du får den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever i högstadiet och gymnasiet. Du får goda kunskaper inom de ämnen du väljer att studera och kombinerat med utbildningsvetenskap gör det att du utvecklas till en fullfjädrad ämneslärare.

Programmets innehåll

Du som väljer inriktningen mot årskurs 7-9 läser tre terminer av ditt förstaämne och två terminer av ditt andraämne. Om du väljer inriktningen mot gymnasieskolan och vuxenutbildningen läser du fyra terminer av ditt förstaämne och tre terminer av ditt andraämne. Förutom kurser i dina ämnen och i ämnesdidaktik läser du, oavsett inriktning, kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. Du gör också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola och då knyts teori och praktik samman.

Du som väljer inriktningen mot gymnasieskolan och har spanska eller franska som ett av dina ämnen kan studera en hel termin i Málaga eller Aix-en-Provence. Du har också möjlighet att göra en VFU-period utomlands på någon av våra samarbetsskolor.

I utbildningsplanen framgår vad som krävs för att bli antagen till ämneslärarprogrammet, vad programmet i stora drag har för innehåll samt vad du förväntas kunna när du är klar med hela utbildningen.

Ämneskombinationer

Ämneslärarprogrammet har flera ämneskombinationer. Alla förstaämnen kan inte kombineras med alla andraämnen och alla kombinationer startar inte varje termin.

Förstaämnen: Engelska, spanska, svenska, svenska som andraspråk.
Andraämnen: Engelska, franska, geografi, historia, matematik, religionskunskap, spanska, svenska som andraspråk, tyska.

Behörighet

För att söka till Ämneslärarprogrammet inriktning språk behöver du ha:

  • grundläggande behörighet
  • särskild behörighet Engelska B/Engelska 6 och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b
  • samt ytterligare behörighet för vissa undervisningsämnen

Du måste uppfylla behörighetskraven för samtliga ämnen du önskar läsa och kombinera i din examen. Behörighet för respektive ämne hittar du i utbildningsplanen.

Vill du bli ämneslärare i språk?

Anmälan

Ämneslärarprogrammet har intag både till hösten och våren.

  • Anmälan till höstterminen öppnar den 15 mars.
  • Anmälan till vårterminen öppnar den 15 september.

Utbildningsgång

I utbildningsgången kan du se vilka kurser du läser varje termin.

Examen

Ämneslärarprogrammet inriktning årskurs 7-9
När du är klar med dina studier får du en ämneslärarexamen på avancerad nivå. Som ämneslärare inriktning 7-9 blir du behörig lärare i två ämnen i årskurs 7-9. Med din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och 7-9 i dessa ämnen samt i gymnasieskolan i ditt huvudämne.

 

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan
När du är klar med dina studier får du en ämneslärarexamen på avancerad nivå. Som ämneslärare inriktning gymnasieskolan blir du behörig lärare i två ämnen på gymnasiet. Du får även behörighet att undervisa i årskurs 7-9 i dessa ämnen.

För att få din lärarlegitimation behöver du först ansöka om ett examensbevis.

När du har ansökt om examen får du delta i Stockholms universitets magisterpromotion, som genomförs två gånger per år.

 

Efter studierna

Idag är det stor brist på ämneslärare, särskilt inom moderna språk och svenska som andraspråk. Som lärare i dessa ämnen är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden. När du är klar med din ämneslärarexamen ligger alltså många olika vägar öppna för dig.

Andra inriktningar inom ämneslärarprogrammet

Du kan också läsa till ämneslärare inom andra ämnen på Stockholms universitet:

Ämneslärarprogrammet inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap
Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen