Plagiat innebär att du kopierar någon annans text eller idéer utan att hänvisa till källan. Detta gäller även om du formulerar om en text eller idé som du har hittat i en bok, en tidning eller på webben.

► Vid Institutionen för språkdidaktik genomförs alltid plagiatkontroll av samtliga uppsatser.

När du skriver en akademisk text ska du både redogöra för den relevanta forskningen i ämnet och argumentera för dina egna ståndpunkter. Det är därför mycket viktigt att det går att skilja på vad som är dina idéer och åsikter och vad som är någon annans. Det är ingenting fel i att berätta vad andra tycker och tänker om ämnet – snarare tvärtom – men du måste göra klart vems idéer och åsikter du framför.

För att undvika plagiat är det bättre att du hänvisar lite för mycket än lite för litet och du kan hänvisa på olika sätt beroende på vilken information du för vidare.

  • Du ska använda dig av citat då du inom citattecken eller i blockcitat återger den exakta texten från din källa.
  • Du ska omnämna källan i den löpande texten.

Om du känner dig osäker på vad som räknas som plagiat kan du vända dig till institutionens studievägledare, din handledare eller till Studie- och språkverkstaden på Studentcentrum.