Varje kurs är länkad till respektive kurssida, där du hittar kursplan, litteraturlista, kursinformation inför terminsstart samt schema.

Grundlärare

Grundnivå
Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare F-3, I
Kurskod: USX11G

Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare 4-6, I
Kurskod: USX14G

Avancerad nivå
Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare F-3, II
Kurskod: USX02G

Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare 4-6, II
Kurskod: USX42G

Ämneslärare

Självständigt arbete i svenska som andraspråk IV inom Ämneslärarprogrammet
Kurskod: USSX4B

Engelska

Avancerad nivå
Självständigt arbete i engelsk språkdidaktik för skolår F-6
Kurskod: USX03P

Svenska/svenska som andraspråk

Grundnivå
Självständigt arbete I, AUO inriktning språk och språkutveckling, 15 hp - USX01P
Kurskod: USX01P

Avancerad nivå
Självständigt arbete
Kurskod: US400P

Självständigt arbete i språkdidaktik
Kurskod: USX04P

KPU/Kombi

Avancerad nivå
Självständigt arbete för ämneslärare i språk
Kurskod: USX2ÄK
 

ULV/VAL

Grundnivå
Självständigt arbete - kurs inom ULV-projektet
Kurskod: US900U

Självständigt arbete - kurs inom VAL-projektet
Kurskod: US800U