Självständigt arbete

Självständigt arbete – vad är det?

Kursen Självständigt arbete läses inom de olika lärarprogrammen och omfattar heltidsstudier under en halv termin. Vad innebär det då att genomföra ett arbete självständigt - och hur är det möjligt att nå kursmålen på så kort tid?

Handledning

Under tiden du skriver ditt självständiga arbete kommer du ha regelbunden kontakt med din handledare.

Kurser - Självständigt arbete i språkdidaktik

Institutionen för språkdidaktik ger tio kurser inom Självständigt arbete, både på grundnivå och avancerad nivå. Kurserna startar vanligtvis under senare delen av terminen.

Plagiat

Plagiat är strängt förbjudet och kan leda till avstängning från universitetet och i värsta fall polisanmälan. Institutionen för språkdidaktik anmäler alla misstänkta fall av plagiat till universitetets disciplinnämnd som avgör hur man går vidare.

stockholms universitetsbibliotek

Bibliotekets stöd till dig som skriver uppsats 251x66

öppen lärandemiljö

Medieverkstan 251x66

samarbets- och lärplattform

Mondo 251x66

språklig handledning

Studie- och språkverkstaden 251x66