Wordmall för studentuppsatser

Institutionen tillhandahåller en wordmall till studentuppsatser. Mallen följer universitetets visuella identitet. Mallen med instruktioner kan du ladda ner från Mondo.

Du kan publicera ditt självständiga arbete i DiVA vilket innebär att den blir sökbar i:

Så här publicerar du ditt examensarbete i DiVA

Anvisningar för registrering i DiVA

Behöver du hjälp?

Medieverkstan är en öppen lärandemiljö där alla lärarstudenter kan arbeta med och få handledning i multimediaprojekt, ljud och bild. Där kan du även få hjälp med wordmallen för ditt examensarbete samt publiceringen i DiVA.