Kursens upplägg

Kursens upplägg

När du skriver ditt självständiga arbete ska du med stöd av tidigare forskning och dina tidigare inhämtade kunskaper formulera ett problem/en frågeställning med relevans för din utbildning, som du sedan systematiskt ska undersöka med en vedertagen forskningsmetod, diskutera och redovisa i form av en uppsats.

Bokmärk och dela Tipsa

stockholms universitetsbibliotek

Bibliotekets stöd till dig som skriver uppsats 251x66

öppen lärandemiljö

Medieverkstan 251x66

samarbets- och lärplattform

Mondo 251x66

språklig handledning

Studie- och språkverkstaden 251x66